Human Guidance
Kurser och utbildning
Utbildning
Efter önskemål görs kursinsatser i olika ämnen eller teman ex. kommunikation, bemötande,
stresshantering, näring och hälsa, andlig vård, psykologi, psykiatri, vård och omsorg
KURSMÅL: Att ge deltagande personal kunskaper, som möjliggör en gemensam vård- och
omsorgsfilosofi och en större insikt om sig själv och sin egen roll i relationerna till andra, att finna
metoder och möjligheter till utveckling..

SYFTE: Att ge grundläggande etiska begrepp och kunskaper om människans väsen, möjligheter och
behov. Att visa på betydelsen av en större självkännedom, så att det professionella bemötandet
kännetecknas av flexibilitet och öppenhet i mötet med andra människor, även i svåra livssituationer,
att möjliggöra ett gemensamt, konsekvent handlande i vård- och omsorgssituationer.
METOD:Att använda en kunskapsproducerande information, delvis baserad på prof. M.
Bergströms kunskaper om hjärnans minnesinlärningsresurs, och en dialogpedagogik, som i möjligaste
mån tar vara på gruppens egna kunskaper och erfarenheter.Kompendium i Etik i vård- och Omsorg  
sammanställt av Violet Petersson.Videofilmer
Ex på KURSINNEHÅLL
” ETIK I VÅRD OCH OMSORG”
(Detta ex. är 10 tillfällen,  2 tim/ vecka för en eller flera arbetsgrupper)
Kontakta mig  för att få reda på andra anpassade kurser, bla
Om samtalets betydelse i vårdutbildningar, Etik i vård och
omsorg, Diakonens roll att gå mellan kyrka och samhälle.