Din Guide
på livets alla väger
Human Guidance
Handledningsbegreppet är diffust och används med varierande innebörd. ”Att
med handen leda” någon tyder på att någon troget och följsamt går med i
ledsagarens fotspår. En aktiv ledare med en passiv deltagare?!
Den brasilianske biskopen, Dom Helder Camara, skriver i sin diktsamling, ”Tusen skäl att leva”:
på egen hand, individuellt, då styr man själv takten och vad man vill fördjupa sig i..
i grupp, vilket innebär fler upptäckter, men med ett hänsynstagande till varandra.
Vandringen går inte fortare fram än den långsammaste deltagaren.
Det engelska ordet för handledning är guidance. En guide berättar och visar
på olika scenarier omkring den plats man bestämt sig för att utforska.
Må jag aldrig
bli en port för min nästa,
där han dras in och tvingas
gå mina vägar, genom mina dörrar
- som om de vore hans-
och bli beroende
av mina nycklar.
Denna upptäcktsfärd genom livet kan jag som coach hjälpa dig: